W przypadkach, gdy polisa chroni interesy nie tylko leasingobiorcy, ale i leasingodawcy, może być zastosowana 23-proc. stawka podatku.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie BGŻ Leasing (C-224/11) z 17 stycznia tego roku ucieszył firmy z branży i korzystających z takiego finansowania. Okazało się, że generalnie leasing oraz ubezpieczenie jego przedmiotu (np. samochodu) należy traktować jak dwa odrębne świadczenia. Pierwsze opodatkowane jest podstawową stawką VAT, drugie zwolnione z podatku. Rozstrzygnięcia w konkretnych sprawach TSUE pozostawił jednak sądom krajowym.
Od tego czasu kilka wyroków wydał już Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Są one korzystne dla leasingobiorców. Eksperci wskazują jednak, że możliwe są wyjątkowe sytuacje, w których oba świadczenia (leasing i ubezpieczenie) należy opodatkować łącznie 23-proc. stawką VAT.