Kolejne ograniczenia w prawie do odliczania VAT mają dotyczyć tylko pojazdów o masie do 3,5 tony oraz paliwa i części eksploatacyjnych do nich.
Przedsiębiorcy od miesięcy czekają na informacje o zmianach w VAT od samochodów. Niektórzy niepokoją się, że mogą one dotyczyć nie tylko aut osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, ale również ciężarowych. Wątpliwości te rozwiewa Wiesława Dróżdż, rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów. Informuje, że proponowane przez rząd zmiany zawarte we wniosku derogacyjnym do Komisji Europejskiej (o udzielenie zgody na wprowadzenie wyjątku od zasady, jaką jest prawo do odliczenia VAT od nabycia samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej oraz paliwa do niego) dotyczą samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Nowe przepisy mają obowiązywać od 2014 r.
– Nie planuje się zatem wprowadzenia zmian w stosunku do pojazdów samochodowych, których dopuszczalna masa całkowita wynosi powyżej 3,5 tony – zapewnia Wiesława Dróżdż.
Z uwagi na przepisy wspólnotowe resort nie mógł nam udostępnić treści wniosku o derogację. Rzecznik MF podaje jednak, że pismo złożone przez Polskę 30 listopada 2012 r. dotyczy:
● wprowadzenia limitu odliczeń w wysokości 50 proc. kwoty podatku naliczonego określonej w fakturze z tytułu nabycia pojazdów samochodowych, w tym motocykli i samochodów osobowych, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, nie więcej jednak niż 8 tys. zł,
● wprowadzenia częściowego odliczenia (50 proc.) przy nabyciu paliw wykorzystywanych do napędu tych pojazdów oraz przy nabyciu towarów (innych niż paliwa) i usług związanych z ich eksploatacją.
Dziś można odliczać 60 proc. podatku, ale nie więcej niż 6 tys. zł, w przypadku zakupu pojazdu. Nie ma możliwości odliczania VAT od paliwa. Można zaś odliczyć cały podatek od wydatków na eksploatację aut (np. naprawy). W przypadku samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony podatnicy mogą odliczać VAT w pełnej wysokości od nabycia, eksploatacji i paliwa.