Od tego roku zniesiony został wymóg podawania na fakturze VAT numeru rejestracyjnego pojazdu, do którego zatankowano paliwo czy gaz. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Na stacjach pojawili się ludzie proszący o paragony osoby, które właśnie zatankowały i nie wzięły faktury VAT.
– Praktyki polegające na zbieraniu paragonów fiskalnych od wychodzących ze stacji osób, które zapłaciły za zatankowane do baku paliwo, a nie wzięły faktury, są dość powszechne – potwierdza Marta Szafarowska, doradca podatkowy, partner w spółce MDDP. – A ponieważ faktury można wystawiać do 7 dni po dokonaniu dostawy, domyślam się, że na podstawie zebranych paragonów osoby te idą do kasy i proszą o wystawienie faktury – podkreśla Marta Szafarowska.

Sprzedawca nie sprawdzi