Handel nadającymi się do użytku elementami uszkodzonych aut trzeba rozliczyć jak działalność gospodarczą, gdy dochodzi do niego w sposób zorganizowany i kilkakrotnie.
Dwa prywatne auta podatnika uległy wypadkom. Próby ich sprzedaży w całości się nie powiodły, dlatego właściciel postanowił wystawić na internetowym portalu aukcyjnym ich sprawne części. Tak samo zrobił z tymi, które kupił z myślą o naprawie samochodów (odstąpił od niej z uwagi na to, że koszt przewyższyłby wartość aut). Wszystkie sprzedane części podatnik posiadał ponad pół roku. Wystawiał je na portalu aukcyjnym od kwietnia 2011 r. do grudnia 2012 r. (było to kilka oddzielnych ofert).
Podatnik przyznał, że prowadzi działalność gospodarczą (serwis samochodowy i handel częściami). Podkreślił jednak, że transakcji dokonał poza nią, gdyż samochody stanowiły jego prywatną własność (nie odliczał VAT ani kosztów związanych z ich zakupem) i nie były nastawione na zysk, tylko na zminimalizowanie strat związanych z utratą aut. Wyjaśnił też, że zbycie części traktował jako sprzedaż całego samochodu, a ta podlegałaby zwolnieniu z PIT (jako zbycie majątku prywatnego dokonane po upływie 6 miesięcy od nabycia rzeczy).
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi mimo tych tłumaczeń uznał, że przychodu uzyskanego ze sprzedaży części nie można traktować jako przychodu z odpłatnego zbycia rzeczy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). Oznacza to, że nie stosuje się tutaj przepisu, zgodnie z którym podatek nie wystąpi, jeśli sprzedaż miała miejsce po upływie pół roku (licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie rzeczy).
Zdaniem organu dokonana przez podatnika sprzedaż używanych części samochodowych spełnia przesłanki działalności gospodarczej, gdyż była wykonywana w sposób ciągły, kompleksowy, zorganizowany i profesjonalny. Dyrektor IS w Łodzi podkreślił, że działania podatnika nie miały charakteru przypadkowego. Wymagały podejmowania wielu zaplanowanych i przemyślanych czynności – w tym pośrednictwa portalu aukcyjnego. W tych okolicznościach uznał, że podatnik uzyskał przychód z działalności gospodarczej.

Zbycie podlega PIT, jeżeli dokonano go przed upływem pół roku, licząc od miesiąca, w którym nabyto rzecz

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 9 października 2013 r., sygn. akt IPTPB1/415-407/13-4/AG.