Od 1 kwietnia trzeba zwracać szczególną uwagę na transakcje, w których występuje mechanizm odwrotnego obciążenia.
W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz dostawy towarów i świadczenia usług, dla których podatnikiem jest nabywca, kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku należnego z tytułu tych czynności. Podatnik musi zatem sam ustalić VAT, który następnie podlega odliczeniu. W ten sposób realizowana jest kluczowa dla podatku od towarów i usług zasada neutralności.

Nowe przepisy