Podatnicy zgodnie z przepisami latami przenoszą nadpłacony podatek na kolejne okresy. Resort finansów zamierza to zmienić. Zwłaszcza, że już dziś fiskus utrudnia zwrot VAT po 5 latach.
Przedsiębiorcy będący podatnikami VAT, którzy w danym okresie rozliczeniowym mają nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym, mogą wystąpić o jej zwrot w gotówce na rachunek bankowy albo poprosić urząd skarbowy o jej przeksięgowanie, czyli przeniesienie na następny miesiąc lub kwartał (w zależności od tego, jak się firma rozlicza). Część podatników decyduje się na tę drugą możliwość. Rolują więc nadwyżkę miesiącami, a niektórzy nawet i latami.
Jest to solą w oku administracji podatkowej. Bo jako kwota do przeniesienia nadwyżka się nie przedawnia. Nie ma przynajmniej żadnego przepisu, który by o tym mówił. Są tylko regulacje dotyczące przedawnienia zobowiązania podatkowego.