Od 2017 r. na terenie całej UE miałyby obowiązywać taki sam formularz deklaracji VAT oraz takie same terminy do rozliczania podatku od towarów i usług. Oszczędności? Nawet 15 mld euro rocznie.
Komisja Europejska przypomniała, że każdego roku w krajach Wspólnoty podatnicy składają ponad 150 mln deklaracji VAT, z czego aż 130 mln pochodzi od mikroprzedsiębiorców (poniżej 2 mln euro rocznego obrotu). Prawie 13 proc. wszystkich podatników VAT rozlicza się z daniny na terenie więcej niż jednego kraju członkowskiego. Mimo że sam system podatku od towarów i usług jest zharmonizowany, to zawartość i format dokumentów używanych do rozliczeń różni się znacząco w każdym z 28 państw UE. Jak wskazała Grupa Stoibera – niezależna grupa doradców KE ds. zmniejszenia utrudnień administracyjnych – jest to jeden z najważniejszych problemów, z jakimi borykają się przedsiębiorcy działający na wspólnym rynku.

Unijny formularz