Oddanie mieszkania w najem firmie, która następnie podnajmuje je w celach mieszkalnych, jest opodatkowane VAT.
Usługi wynajmowania (a także wydzierżawiania) nieruchomości o charakterze mieszkalnym są zasadniczo zwolnione z VAT. Preferencja przysługuje, jeżeli spełnione są dwa podstawowe warunki.
– Pierwszy z nich mówi o mieszkalnym charakterze samego lokalu, drugi dotyczy mieszkaniowego celu najmu – wyjaśnia Katarzyna Siekiera, konsultant w FL Tax.