Polska wygrała z Komisją Europejską przed unijnym Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu. Chodzi o szczególne zasady opodatkowania biur podróży.

Bruksela pozwała Polskę, bo twierdziła, że obniżony podatek VAT można stosować tylko przy transakcjach z osobami prywatnymi, czyli dla bezpośredniej korzyści turysty. Nie może być natomiast stosowany - jak twierdziła Komisja - gdy biura podróży oferują pakiety wakacyjne firmom, które na przykład wykupują wycieczki integracyjne dla swoich pracowników, albo po prostu także innym biurom podróży.

Trybunał dziś stwierdził, że dyrektywa dotycząca tej sprawy pochodzi z lat 70., a wtedy nie było znane jeszcze pojęcie pakietów turystycznych. Poza tym istnieją rozbieżności między wersjami językowymi tych przepisów i w niektórych pojawia się słowo - podróżny, w innych - klient. Sędziowie uznali zatem, że dyrektywę należy interpretować w sposób jak najbardziej szeroki i oddalił pozew Komisji przeciwko Polsce. Podobne skargi zostały też oddalone przeciwko Włochom, Czechom, Grecji, Francji, Finlandii i Portugalii.

Reklama