Biura podróży uważają, że to absurd płacić daninę od zaliczki otrzymanej od klienta, gdy nie wiadomo jeszcze, jaki będzie ostateczny koszt wycieczki. Dlatego Polska Izba Turystyki zwróciła się do ministra finansów o wydanie interpretacji ogólnej.
Izba chce potwierdzenia od ministra, że obowiązek podatkowy w VAT nie powstaje w momencie zapłaty zaliczki, tylko wraz z wykonaniem usługi turystycznej (L.dz. 183/PIT/2014).
Wydanie takiej interpretacji oznaczałoby, że resort finansów musiałby zmienić swoje dotychczasowe stanowisko prezentowane w broszurze informującej o zmianach przepisów ustawy o VAT od 1 stycznia 2014 r. Z broszury wynika bowiem jasno (strona 13), że biura turystyczne mają płacić VAT od zaliczki.