Rada Ministrów przyjęła dzisiaj projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Przyjęty projekt przewiduje utrzymanie w Polsce obecnie obowiązujących stawek VAT na poziomie 23 i 8 proc. do 31 grudnia 2016 roku.

O tym, że stawki podatku od towarów i usług się nie zmniejszą było wiadomo już w kwietniu br. Utrzymanie obecnie obwiązujących stawek ma związek z ograniczeniem nierównowagi finansów publicznych, jak również słabej koniunktury na głównych rynkach eksportowych, które ograniczają wzrost gospodarczy w Polsce.

Reklama

Z analiz wykonanych przez Tax Care wynika, że przeciętna polska, 4-osobowa rodzina, w związku z wyższą stawką VAT, musi rocznie wydać około 1000 złotych więcej. Podwyższone o pkt. 1 proc. stawki VAT (stawka podstawowa z 22% do 23%, stawka obniżona z 7% do 8% oraz odpowiednio zwiększone zryczałtowane stawki VAT) miały obowiązywać tylko do końca 2013 roku.

Utrzymanie do 2016 r. obecnych stawek VAT ma służyć ochronie zagrożonej nierównowagi budżetu państwa.