Wydatek związany z przesłaniem towaru nabywcy można traktować jako zwiększający podstawę opodatkowania. Można też w ogóle go w niej nie uwzględniać.
Od 1 stycznia 2014 r. nie będzie już co do tego wątpliwości. W życie wejdzie nowelizacja ustawy o VAT, która wyraźnie określa, jakie elementy należy doliczać, a jakie wyłączać z podstawy opodatkowania.
– Mimo istotnej zmiany redakcyjnej ustawodawca zasadniczo powtarza jednak konstrukcje wynikające z dotychczasowej praktyki – komentuje Wojciech Kotowski, doradca podatkowy w Kancelarii Ożóg i Wspólnicy.