W 2014 roku podatnicy będą mogli pod jedną datą ująć w księgach wykazane na fakturze zbiorczej dostawy z różnych dni dokonane na rzecz tego samego nabywcy.
Od 1 stycznia 2014 r. będą obowiązywały nowe terminy wystawiania faktur. Zmieni się też moment powstania obowiązku podatkowego. Jak wyjaśnia Renata Kotecka, lider zespołu analityków biznesowych w Sage, od przyszłego roku faktury będzie można wystawiać najpóźniej do 15. dnia miesiąca następującego po dokonaniu dostawy lub wykonaniu usługi (obecnie trzeba to zrobić nie później niż w 7. dniu od wydania towaru lub wyświadczenia usługi). W dalszym ciągu będzie też możliwe sporządzenie jednej faktury (zbiorczej) dokumentującej wszystkie dostawy oraz usługi dokonane na rzecz jednego nabywcy w minionym miesiącu (taka możliwość istnieje od 1 stycznia 2013 r.). Różnica będzie taka, że od 1 stycznia 2014 r. zbiorczą fakturę będzie można wystawić do 15. dnia miesiąca następującego po tym, w którym doszło do dostaw lub usług, a nie – jak obecnie – do ostatniego dnia miesiąca, w którym te zdarzenia wystąpiły.
Jednocześnie, zgodnie z nowym art. 19a ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm), obowiązek podatkowy w VAT będzie powstawał w dacie dokonania dostawy lub wykonania usługi (obecnie – z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu od wydania towaru lub wyświadczenia usługi).