Nowy 2014 rok przyniesie rewolucyjne zmiany w polskim systemie podatkowym. Zmienią się zasady rozliczania VAT-u, a wszyscy podatnicy będą się musieli zmierzyć z podwyżkami stawek podatkowych.
Reklama

Największe zmiany, jakie czekają podatników w 2014 roku, to te dotyczące podatku od towarów i usług (VAT). Od 1 stycznia 2014 roku wejdzie w życie jedna z największych nowelizacji ustawy o VAT. Czego mają dotyczyć najważniejsze zmiany?

Najważniejszą zmianą będzie wprowadzenie nowych zasad dotyczących powstania obowiązku podatkowego.

Powstanie obowiązku podatkowego oznacza w uproszczeniu obowiązek ujawnienia czynności w ewidencji VAT w dniu powstania obowiązku podatkowego, a także ujęcia tej czynności w deklaracji VAT za ten właśnie okres, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Od 1 stycznia 2014 roku przestanie obwiązywać przepis, który mówił, że jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinno być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, ale nie później, niż 7 dni od wydania towaru lub wykonania usługi. Od nowego roku moment powstania obowiązku podatkowego będzie powstawał w momencie dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Warto pamiętać, że moment powstania obowiązku podatkowego nie będzie od nowego roku powiązany z momentem wystawienia faktury.

W 2014 roku zmienią się również zasady odliczania podatku naliczonego. Prawo do takiego odliczenia podatku od towarów i usług będzie zależało od terminu powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy. Nie będzie jednak można odliczyć podatku naliczonego wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzyma fakturę.

Od 1 stycznia 2014 roku będą obowiązywały również zmiany w fakturowaniu. Zniknie obowiązkowy 7-dniowy termin na wystawienie faktury. Według nowych zasad, od nowego roku przedsiębiorca będzie miał czas na wystawienie faktury do 15. dnia miesiąca, następującego po miesiącu dokonania zapłaty za towar lub usługę.

Kolejną nowością, która będzie obowiązywała w przypadku faktur, będzie możliwość ich wystawienia zanim przedsiębiorca dostarczy towar lub wykona usługę. Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o VAT, fakturę będzie można wystawić nie wcześniej niż 30 dni przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonania usługi, bądź otrzymaniem (przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi), części lub całości zapłaty.

Od 1 stycznia 2014 roku podatnicy nie będą się już musieli martwić o pojęcie obrotu, które całkowicie zniknie z ustawy o VAT. Od nowego roku podstawą opodatkowania VAT będzie po prostu wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towaru lub wykonawca usługi otrzymał lub otrzyma za świadczoną usługę lub sprzedaż.

Podwyżki podatków

Od nowego roku wszyscy Polacy odczują w swoich portfelach podwyżki cen, za którymi będą stały nowe stawki podatków. Chociaż skala podatkowa, według której płacimy w Polsce PIT w 2014 roku nie ulegnie zmianie, to podatek większość z nas zapłaci wyższy. Jak to możliwe? Ma to związek z likwidacją ulgi internetowej. W rozliczeniu PIT za 2013 rok będą mogli skorzystać z niej tylko ci podatnicy, którzy w poprzednich latach jej nie rozliczali. Większy podatek zapłacą też dobrze zarabiający rodzice jedynaków, którzy stracą prawo do odliczenia od dochodu ulgi na dziecko w przypadku przychodów większych niż 112 tys. złotych.
Podwyżki w PIT oficjalnie nie ma i nie będzie, ale za to od nowego roku rząd zapowiedział wyższe stawki akcyzy np. na papierosy oraz alkohol. W przypadku paczki papierosów, palacze muszą się liczyć ze średnim wzrostem ceny o ok. 1 zł. Pół litra wódki będzie w 2014 roku kosztowało 2 złote więcej.

Trzeba również pamiętać o nieznacznie wyższych, ale jednak – maksymalnych limitach stawek podatku od nieruchomości. Co do zasady, to rada gminy ustala wysokość podatku od nieruchomości, ale nie może on być wyższy, niż odgórnie ustalona granica, która jest nieco wyższa, od tej, która obowiązywała w 2013 roku.

Odliczanie VAT od samochodów

W 2014 roku podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, będą mieli możliwość odliczenia 60 proc. podatku od towarów i usług, ale nie więcej niż 6 tys. zł, z tym, że pojawi się więcej wyjątków (do końca 2013 roku cały VAT można było odliczyć od zakupu vana, pikapa czy busa).

W efekcie zmiany zaproponowanej przez Radę Unii Europejskiej, na drogi powrócą samochody o masie do 3,5 tony z homologacją ciężarową. Jednak prawo do odliczenia podatku będą posiadać nie tylko właściciele pojazdów z kratką, ale również ci, których auta takiej kratki nie posiadają. Wynika to z faktu zmian przepisów rozporządzenia Komisji UE , które odeszło od zasady, że samochody ciężarowe powinny posiadać kratkę oddzielającą przedział pasażerski od przestrzeni ładunkowej. Z tego powodu, część producentów samochodów już poinformowała, że od stycznia 2014 niektóre modele z ich oferty będą spełniały kryteria samochodów ciężarowych, pomimo tego, że nie będą posiadały kratki.