Od 2015 r. przy rejestracji pojazdów przywożonych z Unii nie trzeba będzie mieć zaświadczenia od fiskusa. To wyeliminuje m.in. koszty opłaty skarbowej i urzędowego tłumaczenia dokumentów.
Pojazdy z zagranicy / Dziennik Gazeta Prawna
Od przyszłego roku sprowadzanie aut z innych krajów Unii Europejskiej będzie mniej kłopotliwe. Przy okazji nowelizacji ustawy o VAT i zmiany zasad odliczenia tego podatku od samochodów Ministerstwo Finansów chce zlikwidować uciążliwy obowiązek uzyskiwania z urzędu skarbowego zaświadczeń (o uiszczeniu VAT lub braku takiego obowiązku) niezbędnych do rejestracji sprowadzanego pojazdu.

Korzystna zmiana

– Zbliża się dzień, gdy gromadzenie dokumentów dotyczących transakcji i prezentowanie ich w urzędzie celnym przy zapłacie akcyzy od samochodów osobowych, w urzędzie skarbowym w celu uzyskania zaświadczenia o braku obowiązku zapłaty VAT, a także w urzędzie gminnym przestanie być powielane – komentuje propozycję zmian Marcin Kolmas, doradca podatkowy w Grupie Gumułka.
Wprawdzie są to odrębne urzędy, lecz jednak można oczekiwać, że w końcu nastąpi między nimi właściwy przepływ informacji. Bo ciągle jeszcze podatnik musi w wielu miejscach przedstawiać te same dokumenty.
– W celu uzyskania zaświadczenia kosztującego 160 zł należy złożyć np. komplet dokumentów w urzędzie skarbowym przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski, co stanowi dodatkowy koszt – zaznacza rozmówca.
– Oczywiście taka procedura może być usprawiedliwiona chęcią kontroli przez aparat państwowy prawidłowości rozliczania VAT od nabytych używanych pojazdów, lecz dlaczego odbywa się to kosztem i wysiłkiem obywatela? – pyta.
Dodaje, że powinno to być załatwione w jednym okienku, z którego informacja zostanie przekazana wszystkim zainteresowanym urzędom.
Opłata skarbowa za zaświadczenie (wspomniane 160 zł) stanowi dochód samorządu.
– Została wprawdzie uznana przez Naczelny Sąd Administracyjny za niepodatkową opłatę administracyjną, która nie jest sprzeczna z prawem wspólnotowym, jednak jej wysokość jest zdecydowanie za duża – twierdzi Marcin Kolmas.
– Pobierana jest bowiem za potwierdzenie oświadczenia podatnika i ocenę dokumentów przedstawionych przez niego samego w zasadzie na tacy – podkreśla.

Uciążliwe obowiązki

Do końca roku sprowadzający auta muszą jednak działać na starych zasadach.
Krzysztof Łukasik, kierownik referatu czynności sprawdzających w Urzędzie Skarbowym Kraków-Podgórze, przypomina, że w przypadku zakupu samochodu z zagranicy podatnik musi złożyć wniosek VAT-23 lub VAT-24 (w zależności od tego, czy ciąży na nim obowiązek zapłaty podatku). Na zaświadczenie VAT-25 (o uiszczeniu podatku lub też o braku obowiązku uiszczenia podatku z tytułu nabywanego auta) zainteresowany czeka maksymalnie siedem dni. Tyle ma urząd na jego wydanie.
– Co do zasady osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej, składa wniosek VAT-24 (brak obowiązku uiszczenia podatku – red.) – wyjaśnia rozmówca.
Załącza do niego umowę lub fakturę stwierdzającą nabycie pojazdu przez wnioskodawcę oraz inne dokumenty, z których jednoznacznie wynika, że nie zachodzi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (np. dowód rejestracyjny, karta pojazdu itp). Wyjątkiem jest nabycie nowych środków transportu, tj. pojazdów, które nie przejechały więcej niż 6 tys. kilometrów lub od momentu dopuszczenia ich do użytku nie minęło więcej niż 6 miesięcy. Wtedy zawsze powstaje po stronie kupującego obowiązek zapłaty VAT (w ciągu 14 dni od dnia wystawienia faktury lub od daty zawarcia umowy) z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, niezależnie od statusu nabywającego (osoba fizyczna, firma etc.).
Zasady rozliczeń dotyczących zakupu za granicą pojazdów na firmę są zróżnicowane w zależności od tego, od kogo pojazd został kupiony.
– Generalnie z tytułu zakupu samochodu na firmę powstaje obowiązek zapłaty podatku w ciągu 14 dni od chwili wystawienia faktury lub daty zawarcia umowy. Trzeba też złożyć wniosek VAT-23 – wyjaśnia Krzysztof Łukasik.
Wyjątkiem jest zakup pojazdu od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub też zakup dokonywany z komisu na fakturę VAT marża.
– Wtedy nie ma obowiązku zapłaty VAT i składa się wniosek VAT-24 – wyjaśnia rozmówca.
Oczywiście w przypadku samochodu nowego (warunki jak wyżej: 6 tys. przejechanych kilometrów i użytkowanie 6 miesięcy) obowiązek zapłaty podatku powstaje.