Fakturę należy sporządzić nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Taka zasada obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.
Do końca 2013 roku faktury były wystawiane, co do zasady, nie później niż 7. dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (zob. par. 9 ust. 1 obowiązującego wówczas rozporządzenia o fakturach). Od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje zupełnie inny ogólny termin wystawiania tych dokumentów.
Obecnie faktury należy wystawiać, co do zasady, nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę (zob. art. 106i ust. 1 ustawy o VAT). Termin wystawiania faktur został więc od początku 2014 roku znacznie wydłużony. Nie dość, że czas na wystawienie faktury został wydłużony z 7 do 15 dni, to jeszcze obecnie termin ten rozpoczyna bieg z końcem miesiąca, w którym dokonano dostawy towarów lub wykonano usługę (a nie – jak było do końca 2013 roku – w dniu wydania towaru lub wykonania usługi). [tabela 1]