Wynajmujący lokale użytkowe może refakturować koszty mediów z właściwą dla nich stawką podatku. Najem nie zawsze musi być usługą złożoną, obejmującą także dostawę mediów do nieruchomości. Potwierdził to WSA w Gliwicach.
Refakturowanie mediów w ramach umowy najmu jest kwestią sporną i można spotkać się z różnymi stanowiskami organów podatkowych. W sądach przeważa pogląd, że nie ma podstaw do kwestionowania prawa do refakturowania mediów z właściwą dla nich stawką, jeśli przewiduje to umowa.
Możliwość refakturowania z właściwą dla danej usługi stawką ma szczególne znaczenie w przypadku usług dostawy wody i odprowadzania ścieków, ponieważ są one opodatkowane obniżoną 8-proc. stawką podatku.