Od 1 kwietnia 2014 r. będą obowiązywały nowe zasady odzyskiwania VAT od samochodów do 3,5 tony i związanych z nimi wydatkami. Ustawa z 7 lutego 2014 r. nowelizująca przepisy o podatku od towarów i usług pojawiła się w Dzienniku Ustaw w poz. 312.

Aby po 31 marca 2014 r., odliczyć cały VAT przy zakupie samochodu osobowego, przedsiębiorca będzie musiał udowodnić, że pojazd wykorzystywany będzie wyłącznie do działalności gospodarczej. W tym celu w ustalonych przez siebie zasadach używania pojazdów będzie musiał wykluczyć możliwość jego użycia do celów prywatnych, prowadzić ewidencję przebiegu pojazdów (z opisem tras przejazdu) i zgłosić do urzędu skarbowego sposób wykorzystywania (tylko do celów służbowych).

W przeciwnym razie będzie mógł odzyskać tylko połowę podatku. W takim bowiem przypadku organy podatkowe będą z góry zakładać, że samochód osobowy wykorzystywanych jest do użytku mieszanego (tj. do celów działalności gospodarczej i prywatnych). W takiej sytuacji 50 proc. odliczenie będzie dotyczyło nie tylko VAT od faktury za zakup pojazdu, ale również zakupu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do ich napędu, a także kosztów naprawy lub konserwacji oraz innych towarów i usług związanych z ich eksploatacją lub używaniem (np. zakupu opon).

Warto zaznaczyć, że odliczenie połowy podatku od paliw, o którym mowa, będzie możliwe dopiero po 30 czerwca 2015 r.