1 kwietnia weszły w życie przepisy, które zmieniły zasady odliczania podatku od towarów i usług (VAT) od samochodów używanych w firmie.

Odliczenie 100% VAT w przypadku zakupu samochodu i ponoszenia wydatków eksploatacyjnych będzie możliwe jeżeli podatnik posiadający samochód firmowy spełni kilka podstawowych warunków.

Pełne odliczenie VAT w wysokości 100% będzie przysługiwało tylko w odniesieniu do wydatków związanych z:

- pojazdami konstrukcyjnie przeznaczonymi do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą (autobusów);
- pojazdami wykorzystywanymi przez podatnika wyłącznie do celów działalności gospodarczej;
- nabyciem towarów montowanych w pojazdach samochodowych i związanych z nimi usług montażu, napraw i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Samochody osobowe, mogą być uznane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej i dawać prawo do odliczenia 100% VAT, jeśli spełniają jeden z warunków:
- sposób wykorzystywania tych aut musi wykluczać możliwość ich użycia w celach prywatnych, czyli niezwiązanych z działalnością gospodarczą;
- konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne;

W przypadku posiadania samochodu osobowego wykorzystywanego w ramach działalności gospodarczej, aby możliwe było odliczenie całej kwoty VAT podatnik musi w jasny sposób określić warunki i sposób wykorzystywania takich pojazdów - np. w postaci wewnętrznego regulaminu, lub umowy oraz prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, która pozwoli wykluczyć używanie samochodu w celach prywatnych.

Dodatkowo, w ciągu 7 dni od poniesienia pierwszego wydatku związanego z pojazdem, należy poinformować urząd skarbowy, że auto będzie wykorzystywane wyłącznie do celów biznesowych. Służy do tego formularz VAT-26.