Podatnik, który kupi używany samochód, z jednym rzędem siedzeń, o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony i chce odliczyć cały VAT, nie musi powtarzać badań technicznych. Wystarczy, że sprzedający zrobił je po 1 kwietnia br.
Potwierdziło to Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP.
Wątpliwości w tej sprawie wzbudziły przepisy przejściowe nowelizacji ustawy o VAT, która wprowadziła od 1 kwietnia 2014 r. nowe zasady odliczania podatku od pojazdów służbowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 312). Nakazują one powtórzenie badania technicznego dla pojazdów z jednym rzędem siedzeń, kupionych przed 1 kwietnia. To jeden z warunków pełnego odliczenia podatku.
Wymóg ten trzeba spełnić najpóźniej przed 1 lipca 2014 r. lub przed zbyciem pojazdu. Powtórnych badań nie trzeba robić jedynie wtedy, gdy samochód z jednym rzędem siedzeń jest zaklasyfikowany do pojazdów typu wielozadaniowego lub van.
Czytelnicy mieli wątpliwości, czy każdy zakup używanego już wcześniej samochodu z jednym rzędem siedzeń wymaga powtórzenia badań.
W odpowiedzi na pytanie DGP resort finansów wyjaśnił, że nie jest to konieczne, jeśli po 1 kwietnia br. podatnik kupi pojazd, dla którego poprzedni właściciel zrobił już takie badanie (po 1 kwietnia 2014 r.). Musi mieć na to zaświadczenie. „Zaświadczenie wydane (po dniu 1 kwietnia 2014 r.) poprzedniemu właścicielowi pojazdu zachowuje swoją ważność pod warunkiem, że w pojeździe nie zostały dokonane zmiany konstrukcyjne, w wyniku których pojazd przestał spełniać ustawowo określone wymagania” – wyjaśnił resort.