Ministerstwo Finansów wyjaśniło w specjalnej broszurze, jak należy rozumieć nowe przepisy dotyczące odliczania VAT od aut. Nie jest to wprawdzie interpretacja wiążąca podatników i sądy, ale może być kluczowa, jeśli chodzi o praktykę urzędów skarbowych.
Niespodzianki nie ma. No, może jedna. Fiskus uważa, że wynajmowanie aut służbowych pracownikom nie stanowi działalności gospodarczej (chyba że firma rzeczywiście koncentruje się na wynajmie samochodów). A zatem takie pojazdy nie mogą być uznane za wykorzystywane wyłącznie w biznesie. To zaś oznacza brak prawa do odliczenia 100 proc. VAT.
Wiadomo, o co ministerstwu chodzi. Wynajem aut firmowych wybranym pracownikom przez przedsiębiorstwo, które w rzeczywistości zajmuje się zupełnie czymś innym, np. produkuje okna, jest ewidentną próbą poradzenia sobie z regulacjami, które zabraniają pełnego odliczenia VAT w przypadku pojazdów wykorzystywanych nie tylko w działalności gospodarczej. Pytanie jednak, czy to próba contra legem (niby dlaczego?), czy też jednak zgodna z przepisami.
Nie było za to zaskoczenia, jeśli chodzi o używanie aut przez jednoosobowych przedsiębiorców, pracujących w miejscu zamieszkania i mających jedno auto. Już w uzasadnieniu do pierwszej wersji projektu zmian w ustawie o VAT ministerstwo stwierdziło, że pełne odliczenie będzie wchodzić w grę tylko wówczas, gdy „okoliczności” będą wskazywać, iż „obiektywnie rzecz biorąc, nie ma możliwości wykorzystywania samochodu do celów innych niż biznesowe”. A to stawiało wspomnianych przedsiębiorców poza nawiasem. Podobnego języka MF użyło w broszurze.
Ale ostatecznie sformułowania w samej ustawie są nieco łagodniejsze i rozsądniejsze: sposób wykorzystania samochodu – określony w ustalonych przez podatnika zasadach i potwierdzony ewidencją przebiegu – ma wykluczać (cokolwiek to znaczy...) jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Co się więc stanie, jeśli przedsiębiorca, choć prowadzi firmę w domu i ma tylko jeden pojazd, to jednak używa go wyłącznie na cele biznesowe? Czy będzie mógł odliczyć pełen VAT? Zgodnie z broszurą – nie. Ale zgodnie z odpowiedzią MF na nasze konkretne pytanie – tak. Teraz tylko pytanie, czy dla urzędów ważniejsza będzie broszura, czy odpowiedź MF.