Osoba kupująca na licytacji komorniczej udział w prawie użytkowania wieczystego musi zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych, chyba że czynność ta byłaby opodatkowana VAT – wyjaśniła bydgoska Izba Skarbowa.
Sprawa dotyczyła podatniczki, która nabyła na licytacji komorniczej udział w nieruchomości na potrzeby planowanej działalności gospodarczej. Chodziło o lokal użytkowy oraz związany z nim udział w częściach wspólnych i w prawie użytkowania wieczystego gruntu.
Podatniczka spytała bydgoską izbę, czy będzie musiała zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC). Organ podatkowy ocenił, że doszło do czynności zasadniczo powodującej powstanie obowiązku podatkowego w PCC, są jednak sytuacje, w których podatek nie wystąpi. Jedną z nich opisuje art. 2 pkt 3 ustawy o PCC (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 ze zm.). Zgodnie z nim nie podlegają podatkowi umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym. Chodzi tu zarówno o postępowanie egzekucyjne w administracji, jak i w postępowaniu cywilnym. Dyrektor izby wyjaśnił, że przepis ten obejmuje sprzedaż wszelkich rzeczy, bez względu na ich wartość. Wyłączeniu nie podlega natomiast sprzedaż praw majątkowych.
Odnosząc się do pojęcia rzeczy, organ podatkowy odesłał do przepisów kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim rzeczami są tylko przedmioty materialne, przy czym dzielą się one na ruchomości i nieruchomości. Natomiast wieczyste użytkowanie gruntu jest prawem majątkowym.
Organ podatkowy doszedł więc do wniosku, że licytację komorniczą udziału w rzeczy (w tym wypadku w lokalu użytkowym) oraz związanego z nim udziału w prawie należy oceniać na gruncie PCC jako dwa odrębne od siebie zdarzenia. Podstawę opodatkowania stanowi w tym wypadku jedynie wartość rynkowa nabywanego udziału w prawie użytkowania wieczystego, a stawka podatku wynosi 2 proc.
Organ podatkowy zwrócił jednocześnie uwagę, że wyłączeń z opodatkowania PCC jest kilka i stosuje się je niezależnie od siebie. Na szczególną uwagę zasługuje pkt 4 w art. 2 ustawy o PCC. Zgodnie z nim podatek nie wystąpi, jeśli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania czynności jest:
● opodatkowana VAT lub
● z tego podatku zwolniona – z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, prawo użytkowania wieczystego lub określone prawo spółdzielcze.
Jeżeli zatem sprzedaż licytacyjna udziału w prawie użytkowania wieczystego była opodatkowana VAT, to czynność ta nie podlega już PCC. Co innego, gdy sprzedaż jest zwolniona z VAT.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 26 maja 2014 r., nr ITPB2/436-48/14/DSZ.