Podatnik, który po kilku latach ujawnia urzędowi skarbowemu otrzymanie pieniędzy w formie pożyczki naraża się na ryzyko zapłaty 20 proc. karnej stawki podatku od czynności cywilnoprawnych zamiast podstawowej 2 proc.

Nie zmienia tego fakt, że od otrzymania pieniędzy minęło więcej niż pięć lat, a zobowiązanie się przedawniło. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Wyrok jest prawomocny. Wyrok NSA z 26 marca 2014 r., sygn. akt II FSK 963/12