Usługi wstępu do klubów fitness mogą zasadniczo być objęte obniżoną stawką podatku od towarów i usług – potwierdził wiceminister finansów Janusz Cichoń w odpowiedzi na poselską interpelację.
Reklama
Cichoń dodał, że Ministerstwo Finansów analizuje problem pod kątem wydania interpretacji ogólnej. Miałaby ona dotyczyć poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, gdzie mowa jest o preferencyjnej stawce podatku na pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu. O ten końcowy fragment przepisu od dawna toczy się spór podatników z organami podatkowymi. Fiskus twierdzi, że 8-proc. stawka dotyczy wyłącznie wstępu, a nie korzystania z infrastruktury sportowej.
Pod koniec stycznia 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok korzystny dla podatników (sygn. akt I FSK 311/13). Orzekł, że klub fitness, w którym klienci korzystają np. z siłowni, może stosować stawkę preferencyjną.
Z takim stanowiskiem nadal jednak nie zgadzają się organy podatkowe. Przykładowo dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 29 września 2014 r. (nr IPTPP1/443-447/14-4/RG) stwierdził, że usługi klubu fitness nie są objęte stawką 8 proc. VAT, bo bilet upoważnia nie tylko do wstępu, lecz także do korzystania ze znajdującego się tam sprzętu.
Negatywnie dla podatników stanowisko zaprezentował także bydgoski organ w interpretacji z 29 września 2014 r. (nr ITPP1/443-683/14/AP). Chodziło o usługi wstępu do kompleksu basenowego wraz ze strefą odnowy biologicznej.
Odpowiedź wiceministra finansów Janusza Cichonia z 29 października 2014 r. na interpelację poselską nr 28958.