Pytanie zadała kobieta prowadząca działalność gospodarczą m.in. w zakresie usług kulturalnych. Zajmowała się nauczaniem w prywatnej szkole wyższej według autorskiego programu dydaktycznego.
Reklama
Uważała, że ma prawo do zwolnienia od VAT z dwóch powodów: jako nauczyciel świadczy usługę prywatnego nauczania, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT, a ponadto program nauczania, który opracowała, jest usługą kulturalną zwolnioną z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy.
Dyrektor izby uznał jednak inaczej. Wyjaśnił, że kobieta nie może skorzystać z preferencji na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27, bo dotyczy ona tylko nauczycieli, którzy świadczą usługi bezpośrednio na rzecz studentów, a nie szkoły. Ponadto nauczanie według indywidualnego programu nie jest usługą kulturalną, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy.
Niezależnie od tego podatniczka nie jest także jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Nie korzysta zatem ze zwolnienia także na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT.

Interpretacja dyrektora IS w Łodzi z 4 maja 2015 r., nr IPTPP1/4512-58/15-5/MW