Szef Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu, Robert Wojewódka uważa, że zrównanie stawek VAT, obniżenie podatku w całej UE, wymiana informacji majątkowych oraz likwidacja granic fiskalnych poprzez ujednolicenie systemów mogłyby zapobiegać wyłudzeniom VAT-u.

Robert Wojewódka uzasadnia, że 95 proc. przestępstw wykrywanych przez urzędy kontroli skarbowej związanych z wyłudzeniem podatku VAT dotyczy tzw. transakcji transgranicznych dokonywanych w ramach UE.

O wyłudzeniach VAT-u w wewnątrzwspólnotowym obrocie towarowym Robert Wojewódka mówił na konferencji "Podatki bez granic", która odbyła się w miniony weekend w Pradze. Organizatorem był dolnośląski oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Izba Doradców Podatkowych Republiki Czeskiej.

Dodatkowymi narzędziami, które mogły by pomoc w walce z wyłudzeniem VAT, mogłaby być - według Wojewódki - centralna baza faktur działającą w czasie rzeczywistym, obniżenie stawek tego podatku, a nawet jego likwidacja i zastąpienie go inną daniną czy restrykcyjną polityką karną.

O tym, jak duża jest skala przestępstw związanych z VAT-em mówiły m.in. zaprezentowane szacunki PwC. Zgodnie z nimi, luka VAT wynosi w Polsce do 53 mld zł, czyli 3 proc. PKB. Eksperci PwC uważają, że walka z tym zjawiskiem będzie jednym z kluczowych zadań dla ministra finansów w nowym rządzie, którego wyłonią zbliżające się wybory.

Szef Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu wskazał, że w celu zapobiegania oszustwom stosuje się m.in. tzw. odwrócony VAT (na stal czy elektronikę), listy ostrzegawcze wysyłane do płatników podatku, certyfikaty rzetelnych podatników, wyrejestrowywanie podmiotów podejrzanych o działalność w charakterze "słupa" i "uśpionych" oraz kampanie informacyjne kierowane do przedsiębiorców.

Wojewódka mówił też o czynnikach, które sprzyjają przestępczości podatkowej. Uważa on, że są to m.in.: łatwość uzyskiwania zezwoleń i koncesji, dostęp do rachunków bankowych i usług finansowych, uproszczenie procedur zwrotu podatku VAT i jego atrakcyjne stawki, liberalna i niekonsekwentna polityka karna oraz łatwość rejestracji podmiotu. Po stronie administracji skarbowej wskazał on w tym kontekście na rozproszenie informacji w instytucjach chroniących interes Skarbu Państwa, długotrwałość postępowań kontrolnych, karnych sądowych i karnych oraz utrudniony dostęp do informacji. Dodatkowo w tym kontekście Wojewódka wspomniał o tym, że niedostosowane są procedury postępowań podatkowych do realiów. Przypomniał, że w Polsce zwalczaniem transgranicznych przestępstw podatkowych zajmują się: urzędy skarbowe, ABW, celne z którymi współpracuje CBŚ, prokuratura i urzędy kontroli skarbowej.

Zwrócił też uwagę na to, że wyłudzenie podatku VAT ułatwia powszechny w skali unijnej charakter przestępstw, poza tym długotrwałość wymiany informacji pomiędzy administracjami podatkowymi krajów w UE oraz odrębne systemy zwalczania przestępstw podatkowych w różnych państwach Unii.

źródło: PAP