Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju zaprezentowała dziś nowy standardowy dokument, który ułatwić ma pobór VAT przy transakcjach międzygranicznych.

Organizacja zaproponowała, aby nie tylko przy sprzedaży usług elektronicznych, telekomunikacyjnych i nadawczych, ale też np. zbyciu znaków towarowych i wartości niematerialnych i prawnych (w transakcjach między przedsiębiorcami) podatek płacony był zawsze w kraju konsumenta. Jeśli jest nim przedsiębiorca to jego status należy ustalić zgodnie z postanowieniami umowy. Zdaniem OECD przyjęcie takich reguł pomoże rządom zabezpieczyć uciekające wpływy z VAT i zapewni uczciwą konkurencję między firmami krajowymi, a zagranicznymi.

Od 2015 r. podobne reguły znane jako VAT–MOSS obowiązują na terenie Unii Europejskiej przy sprzedaży konsumentom usług elektronicznych, telekomunikacyjnych i nadawczych. Bruksela pracuje nad ich rozszerzeniem na inne transakcje wewnątrzwspólnotowe. Szczegóły będą znane w przyszłym roku.

Reklama