Przedsiębiorca jest podatnikiem VAT. Jako osoba fizyczna kupił materiały budowlane potrzebne do remontu domu. Sprzedający wystawił fakturę VAT i wskazał jako nabywcę podatnika, ale jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą, gdyż kiedyś kupował on materiały budowlane na firmę. Czy przedsiębiorca jako osoba fizyczna może wystawić notę korygującą?
Ustawodawca w art. 106k ust. 1 ustawy o VAT, wskazując, że nota korygująca nie może dotyczyć pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8–15 ustawy, określił pozycje faktury, które nie mogą być zmienione poprzez wystawienie noty korygującej. Są to:
● miara i ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;