Jestem małym podatnikiem rozliczającym się metodą kasową od 2010 r. Zajmuję się handlem, w tym wyrobami stalowymi z załącznika nr 13 do ustawy o VAT, tj. towarami wrażliwymi, choć jest to poboczna część działalności. Moje obroty nigdy nie przekroczyły 2 mln zł.
W grudniu 2015 r. wartość sprzedaży towarów wrażliwych przekroczyła 50 tys. zł netto, więc od stycznia 2016 r. będę musiał składać co miesiąc deklarację VAT-7 zamiast dotychczas składanych deklaracji kwartalnych (VAT-7K). Czy mały podatnik, tracąc prawo do kwartalnego rozliczania VAT w związku z przekroczeniem wartości 50 tys. zł dostaw towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy o VAT, może pozostać przy kasowej metodzie rozliczania tego podatku?
Przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (zob. art. 2 pkt 22 ustawy o VAT).