PRZYPOMNIENIE: Do końca 2015 r. art. 2 pkt 4 ustawy o PCC stanowił, że nie podlegają opodatkowaniu PCC czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana VAT.
Zgodnie z nowym brzmieniem art. 2 pkt 4 wyłączone z PCC zostają czynności w zakresie, w jakim są opodatkowane VAT lub zwolnione od tego podatku, z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach, umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.