Ministerstwo Finansów powinno wdrożyć narzędzia do efektywnej analizy danych pozyskanych z Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), wynika z analizy wdrażania JPK przeprowadzonej przez ekspertów PwC.

"Po pierwszych doświadczeniach ze składaniem JPK możemy stwierdzić, że MF sprostało temu zadaniu, choć wielu przedsiębiorców może mieć zastrzeżenia co do komunikacji zmian, relatywnie krótkiego czasu na przygotowanie się do raportowania, czy wielu niejasności w interpretacji wprowadzonych obowiązków" - powiedział dyrektor w dziale prawno-podatkowym PwC Marcin Sidelnik podczas konferencji prasowej.

"Wnioski płynące z wdrażania systemu JPK obecnie są takie, że sektor MŚP, który po dużych przedsiębiorcach zobowiązany będzie od stycznia 2017 r. do raportowania w formie JPK powinien zastanowić się, jakie zmiany w swoich systemach wprowadzić, by dostosować się do JPK" - dodał.

"Rekomendujemy, by małe i średnie przedsiębiorstwa już teraz dokonywały analiz i przygotowywały się do przyjęcia systemu JPK" - podkreślił Sidelnik.

Zdaniem ekspertów, dla tej grupy przedsiębiorców przygotowywanie się do JPK może być trudniejsze z uwagi na dysponowanie mniejszymi środkami finansowymi i zasobami kadrowymi.

Eksperci zwrócili uwagę, że zgodnie z tym, co zapowiedziało wcześniej Ministerstwo Finansów, sankcje za opóźnienia raportowania w JPK nie będą dotkliwe z uwagi na to, że jest to nowy obowiązek nakładany na przedsiębiorstwa. Natomiast jak długo "okres ochronny" będzie trwał i czy z kolei MŚP sektor będzie z tego korzystał - MF nie określiło.

"Podatnicy w początkowej fazie wprowadzenia nowego obowiązku sprawozdawczego nie powinni być karani za złożenie JPK po terminie, czy też za niewykonanie w nim wszystkich danych wymaganych przez struktury logiczne JPK" - wskazał ekspert w dziale prawno-podatkowym PwC Przemysław Grzanka.

Jak dotąd, najważniejsze problemy i wyzwania dla przedsiębiorców związane z JPK na podstawie analizy dokonanej przez PwC (wg danych zebranych w trakcie wysyłki ponad 100 struktur JPK na rzecz klientów) to: relatywnie krótki czas na dostosowanie do nowych wymogów w zakresie raportowania podatkowego, problemy ze zgromadzeniem i identyfikowaniem danych określonych przez struktury JPK oraz wątpliwości w zakresie klucza transpozycji danych z ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych do struktur logicznych JPK.

Zgodnie z uchwalonymi w maju br. przepisami, duże przedsiębiorstwa zobowiązane zostały do złożenia po raz pierwszy Jednolitego Pliku Kontrolnego dla ewidencji VAT (za lipiec 2016 r.) do 25 sierpnia 2016 r. Obowiązek dotyczył 6 tys. podmiotów.

Od 1 lipca podatnicy prowadzący księgi przy pomocy oprogramowania komputerowego mają obowiązek zbierania, przechowywania oraz raportowania danych do urzędów skarbowych za pomocą Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Firmy sektora MSP będę miały taki obowiązek już od 1 stycznia 2017 r., choć wedle wcześniejszych ustaleń tzw. okres ochronny wobec mniejszych firm ma obowiązywać do 1 lipca 2018 r.