W niektórych branżach społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) może przynieść zamierzony efekt i przełożyć się na zyski – uznał WSA w Warszawie.
Orzekł, że w takiej sytuacji koszty związane z CSR mają pośredni związek z czynnościami opodatkowanymi, a zatem podatnicy mogą odliczyć VAT z tego tytułu.
Społeczna odpowiedzialność biznesu jest w Polsce zjawiskiem tak nowym, że nie doczekała się jeszcze bogatego orzecznictwa. Wyroki, które zapadły do tej pory przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi były jednak niekorzystne dla podatników. Wszystkie zostały już zaskarżone kasacyjnie.