Stosowanie podzielonej płatności rozliczania VAT będzie dobrowolne, a przedsiębiorcy dostaną cały system zachęt, by z niej korzystać. Jednak w wybranych branżach split payment może być obowiązkowy – mówi Paweł Gruza, wiceminister finansów odpowiedzialny m.in. za poprawę ściągalności podatków.

Czy Ministerstwo Finansów już wie, ile i gdzie straciło w podatku VAT? Jaka jest diagnoza?

W czasie poprzednich rządów doszło do narastania olbrzymiej luki we wpływach z podatku VAT, z czego duża część to efekt wyłudzeń VAT. Ich wartość była szacowana na dziesiątki mld zł. To działalność zorganizowana, w oparciu o schematy wyłudzeń testowane wcześniej w innych krajach Europy. Otwarte pozostaje pytanie, jak to jest możliwe, że przez tyle lat mieliśmy do czynienia z brakiem reakcji odpowiednich organów państwa. Zamiast zwiększania efektywności systemu podatkowe podniesiono po prostu stawkę VAT, maskując dziurę budżetową wynikającą z wyłudzania. W efekcie część uczciwej gospodarki była zmuszona finansować działalność przestępców. Tymczasem inne państwa przeprowadziły działania uszczelniające – Słowacja, Czechy, Niemcy – co wtedy pogorszyła sytuację Polski, bo przestępcy stamtąd przenieśli się do nas.