O prawie miliard złotych wzrosła w ubiegłym roku kwota zwrotów podatku od towarów i usług, których odmówiły podatnikom urzędy. Uznały je za nienależne
Najnowsze wyniki dotyczą tylko jednego trybu kontroli – skarbowej (oprócz niej są jeszcze inne, jak kontrola podatkowa, czynności sprawdzające). Pokazują jednak wyraźnie, że fiskus wziął się przede wszystkim za oszustwa w VAT, bo tu jest nie tylko główne źródło budżetowych dochodów, ale i największe pole nadużyć.
W sumie ubiegłoroczne ustalenia kontroli skarbowej, zakończone wydaniem decyzji podatkowych – także w sprawie pustych faktur – wyniosły przeszło 22,1 mld zł, licząc łącznie z korektami i odsetkami za zwłokę.