Wykonawstwo zastępcze to instytucja powszechnie znana i stosowana między innymi w branży budowlanej. Wątpliwości budzą natomiast jej skutki w VAT, w szczególności w kontekście niespójnych wypowiedzi organów podatkowych i sądów administracyjnych.
Sytuację dodatkowo komplikuje wprowadzenie z początkiem roku odwrotnego obciążenia dla usług budowlanych.
Obciążenie pierwotnego podwykonawcy