Wysokość podatku od towarów i usług (VAT) w Unii Europejskiej jest regulowana przede wszystkim przez przepisy prawa wspólnotowego m.in. dyrektywę w sprawie podatku od wartości dodanej. Jednakże mogą być one stosowane odmiennie w zależności od państwa członkowskiego, a co za tym idzie jego stawki nie są zharmonizowane. Ich wysokość waha się między 17 a 27 procent.

Regulacje prawne

Kwestia podatku od towarów i usług (VAT) w Unii Europejskiej jest regulowana przede wszystkim przez przepisy prawa wspólnotowego m.in. dyrektywę w sprawie podatku od wartości dodanej. Jednakże mogą być one stosowane odmiennie w zależności od państwa członkowskiego, co za tym idzie jego stawki nie są zharmonizowane. Ich wysokość waha się między 17 a 27 procent.