Spółka (podatnik VAT czynny) jest producentem instalacji gazów medycznych. Zlecenie wykonania takiej instalacji w szpitalu spółka otrzymała od firmy X (podatnik VAT czynny), która z kolei na podstawie umowy zawartej ze szpitalem (podatnik VAT czynny) jest generalnym wykonawcą. W ramach umowy o podwykonawstwo spółka wykona kompletną instalację gazów medycznych wraz z montażem paneli elektryczno-gazowych, nadłóżkowych.
Generalnie instalacja ta stanowi produkt, na który składa się system rurociągowy do gazów medycznych wraz z punktami poboru gazów medycznych i próżni. Instalacja stanowi wyrób medyczny. Wytwarzany system rurociągowy do gazów medycznych nie wiąże się z dostosowaniem pomieszczeń, modernizacją oraz ich rozbudową, ale jedynie z pracami montażowymi związanymi z wykonaniem wyrobu medycznego oraz próbami instalacji. Całość prac wiąże się z wykonaniem wyrobu medycznego. W ramach zamówienia nie są świadczone inne usługi ogólnobudowlane. Instalacja gazów medycznych w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych jest dopuszczona do obrotu na terytorium Polski. Czy do dostawy i montażu instalacji gazów medycznych ma zastosowanie stawka obniżona (8 proc.)? Czy transakcja powinna zostać objęta mechanizmem odwrotnego obciążenia podatkiem VAT w budownictwie?
W analizowanej sprawie przedmiotem świadczenia jest dostawa wyrobu medycznego w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych w postaci instalacji gazów medycznych wraz z montażem. Wykonywane prace montażowe związane są z wykonaniem wyrobu medycznego. Spółka nie świadczy innych usług ogólnobudowlanych. Zatem dostawa wyrobu medycznego – instalacji gazów medycznych z montażem będzie w tym przypadku opodatkowana na zasadach ogólnych, tj. z zastosowaniem właściwej stawki podatku dla dostawy instalacji gazów medycznych, gdzie spółka będzie zobowiązana do rozliczenia podatku należnego z tytułu tej transakcji. Do dostawy nie znajdzie zastosowania mechanizm odwrotnego obciążenia.