Markizy oraz refleksole wewnętrzne montowane tak samo jak zewnętrzne refleksole, rolety i żaluzje mogą spełniać tę samą funkcję. Nie ma więc powodu, żeby inaczej opodatkowywać ich montaż – uznał WSA w Poznaniu.
Spór sprowadzał się do rozstrzygnięcia, czy podatnik powinien stosować stawkę VAT 8 proc. zamiast 23 proc. dla usług dostawy i montażu markiz, refleksoli i osłon przeciwsłonecznych.
Organ podatkowy stał na stanowisku, że w wyniku tego montażu nie następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku i w związku z tym zastosowanie znajdzie stawka 23 proc. VAT.
Nie zgodził się z tym WSA w Poznaniu. Stwierdził, że organ podatkowy w ogóle nie odniósł się do kwestii zróżnicowania usług wykonywanych przez podatnika. Uznał jedynie, że refleksole wewnętrzne i markizy są elementami wyposażenia, nie stanowią elementów konstrukcyjnych budynku i w związku z tym ich montaż nie powoduje zmiany parametrów użytkowych lub technicznych budynku (lokalu). Z niewyjaśnionych przyczyn organ stwierdził, że jedynie montaż rolet, żaluzji i refleksoli zewnętrznych ograniczy zużywanie energii cieplnej na ogrzanie obiektu w okresie grzewczym, łatwiejsze utrzymanie niskiej temperatury w okresie letnim, zabezpieczy wyposażenie obiektów przed blaknięciem.
Sąd zwrócił uwagę na to, że we wniosku o interpretację podatnik podkreślił, iż wszystkie urządzenia są trwale przytwierdzone do obiektu, pod powierzchnią tynku. Z opisanego stanu faktycznego nie wynikało, żeby markizy czy refleksole wewnętrzne były inaczej montowane niż zewnętrzne refleksole, rolety i żaluzje bądź spełniały odmienne funkcje.
Wyrok WSA w Poznaniu jest na razie nieprawomocny.
Podobne stanowisko WSA w Poznaniu zajmował już wcześniej w wyrokach dotyczących zbliżonych stanów faktycznych (sygn. akt I SA/Po 1415/16, I SA/Po 576/15, I SA/Po 121/14, I SA/Po 821/13). Stanowisko to podzielił NSA w wyrokach z 21 grudnia 2016 r. (sygn. akt I FSK 695/15) i z 23 lipca 2015 r. (sygn. akt I FSK 1008/14).
Z wytycznych NSA wynika, że jeżeli instalacja markiz po trwałym ich połączeniu z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego lub jego części np. podnosi standard takiego obiektu, wpływa na jego wartość, a tym samym mieści się w pojęciu modernizacji obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, to do takich usług ma zastosowanie preferencyjna stawka podatku.
NSA przypomniał, że modernizacja w rozumieniu art. 41 ust. 12 ustawy o VAT jest wtedy, gdy przedmiotem montażu są takie elementy, które nie tylko zwiększają użyteczność czy funkcjonalność, ale również są tak montowane na stałe, że tworzą wraz z konstrukcją budynku jedną całość. To oznacza, że ich demontaż jest faktycznie niemożliwy bez znaczącego zniszczenia montowanej części oraz budynku. Te cechy niewątpliwie spełnia montaż elementów na zewnątrz budynku w przeciwieństwie do części montowanych wewnątrz budynku takich jak rolety materiałowe – wynika z wyroków NSA z 17 kwietnia 2014 r. (sygn. akt I FSK 778/13) i z 28 września 2016 r. (sygn. akt I FSK 227/15).
Można to odnieść także do refleksoli i osłon przeciwsłonecznych, ponieważ one również są montowane pod tynkiem, co powoduje ingerencję budowlaną.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Poznaniu z 20 grudnia 2017 r., sygn. akt I SA/Po 852/17.