Organy podatkowe nie zgadzają się na stawkę 8 proc. VAT dla markiz. Podatnicy nie powinni mieć natomiast problemów z fiskusem, montując rolety okienne i drzwiowe oraz żaluzje fasadowe.Wątpliwości dotyczą art. 41 ust. 12 ustawy o VAT. Przewiduje on obniżoną stawkę podatkową dla modernizacji obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (czyli lokali o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 150 mkw. i domów o powierzchni użytkowej maksymalnie 300 mkw.).
W uchwale z 24 czerwca 2013 r. (sygn. akt I FPS 2/13) Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że taką modernizacją jest usługa polegająca na zaprojektowaniu i trwałym montażu szaf oraz mebli kuchennych i łazienkowych.
Reklama
Organy podatkowe potwierdzają, że stawka 8 proc. VAT przysługuje również przy montażu rolet okiennych i drzwiowych oraz żaluzji fasadowych. Wskazuje na to m.in. interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 marca 2017 r. (nr 3063-ILPP2-2.4512.248.2016.2.MR).

Reklama
Problem jest natomiast ciągle z montażem markiz. Orzecznictwo w tym zakresie nie jest jednolite. Przykładowo w wyroku z 7 lutego 2017 r. (sygn. akt. I FSK 302/15) NSA orzekł, że w takiej sytuacji nie ma zastosowania preferencyjna stawka VAT, bo dostawa markiz z montażem nie dotyczy obiektu budowlanego, lecz jego wyposażenia. Pełnią one bowiem (podobnie jak moskitiery czy wewnętrzne rolety) funkcję zbliżoną do firan i zasłon – uznał sąd. I to mimo że chodziło o montaż polegający na trwałym zakotwiczeniu konstrukcji nośnej i prowadnic w murze budynku.
Innego zdania był NSA w wyroku z 21 grudnia 2016 r. (sygn. akt. I FSK 695/15). Stwierdził, że instalacja markiz jest objęta stawką 8 proc. VAT, jeżeli zostaną one trwale połączone z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego. – To podnosi jego standard, wpływa na jego wartość i tym samym mieści się w pojęciu modernizacji – uznał sąd.
Najnowsze interpretacje dotyczące montażu markiz są jednak niekorzystne dla podatników. Przykładowo, 14 września 2017 r. dyrektor KIS uznał, że montaż markiz tarasowych i balkonowych jest z 23-proc. VAT, bo stanowią one element wyposażenia. A wyposażenie nie jest elementem konstrukcyjnym budynku (nr 0114-KDIP1-2.4012.335.2017.2.IG).
Tak samo stwierdził dyrektor KIS w interpretacjach z 24 lipca 2017 r. (nr 0115-KDIT1-1.4012.305.2017.1.BK) i z 30 marca 2017 r. (nr 3063-ILPP2-2.4512.248.2016.2.MR). Wcześniej, w 2016 r. niekorzystne dla podatników interpretacje wydali dyrektorzy izb skarbowych, m.in. w Katowicach (nr 2461-IBPP2.4512.704.2016.2.WN) i w Poznaniu (nr LPP1-1/4512-1-46/16-3/MJ).
W bazie Ministerstwa Finansów można też jednak znaleźć korzystne rozstrzygnięcia, np. dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 3 lutego 2017 r. (nr IPPP2/443-1132/11-15/16/S/KOM). Interpretacja ta została jednak wydana po korzystnym dla podatnika wyroku NSA z 28 września 2016 r. (sygn. akt I FSK 227/15).
Możliwość zastosowania preferencji potwierdził też dyrektor IS w Poznaniu w interpretacji z 14 stycznia 2016 r. (nr ILPP2/443-128/13/15-S/AD). Stwierdził on, że instalacja markiz i rolet zewnętrznych jest usługą modernizacji w rozumieniu przyjętym w języku potocznym. Stanowi bowiem trwałe unowocześnienie, ulepszenie, udoskonalenie, podniesienie standardu obiektu budowlanego lub jego części – wyjaśnił. Powołał się też przy tym na korzystne wyroki NSA z 23 lipca 2015 r. (sygn. akt I FSK 1008/14) i z 12 marca 2014 r. (sygn. akt I FSK 617/13).