Podatnik, który ma miejsce zamieszkania za granicą, musi odprowadzić VAT od każdej złotówki obrotu, również przed przekroczeniem limitu 200 tys. zł – wynika z wyroku NSA
Co innego podatnik mieszkający na stałe w Polsce – jemu przysługuje zwolnienie podmiotowe, choćby prowadził identyczną działalność.
Spór toczył się o art. 113 ust. 13 pkt 3 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem podatnik, który nie ma siedziby działalności gospodarczej na terytorium Polski, nie może korzystać ze zwolnienia podmiotowego, przysługującego podatnikom, u których obrót z poprzedniego roku nie przekroczył 200 tys. zł (bez wliczania do tej kwoty VAT).