Rzecznik praw obywatelskich zapytał przewodniczących sejmowych komisji, jakie kroki należy podjąć, aby podatnicy nie płacili rożnych stawek podatku za identyczne garaże.
Chodzi o daninę od nieruchomości od podziemnych stanowisk postojowych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Obecnie wysokość stawek zależy od tego, czy miejsce parkingowe jest wpisane do tej samej księgi wieczystej co mieszkanie, czy też posiada własną, odrębną księgę.
Różnica w stawce wynosi w tym roku przeszło 7 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej. Gdy mieszkanie i garaż są w tej samej księdze, stawka podatku od nieruchomości wynosi – 0,79 zł, a gdy są one rozdzielone, to tylko na mieszkanie obowiązuje stawka w tej wysokości. Za garaż trzeba natomiast zapłacić wyższy podatek – 7,9 zł za 1 mkw. powierzchni użytkowej. Podatnicy skarżą się na taki stan rzeczy. Wniosek w tej sprawie trafił do sejmowych komisji: finansów publicznych oraz ustawodawczej w 2018 r. Złożyło go stowarzyszenie Inicjatywa Mieszkańców Ursynowa. Podatnicy uważają, że miasto nie powinno pobierać podatku według różnych stawek, w zależności od tego, czy garaż stanowi odrębną własność, czy pomieszczenie przynależne do lokalu mieszkalnego.
Problem bierze się z tego, że w ustawie z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170) garaż nie występuje jako rodzaj budynku i w konsekwencji nie wyszczególniono dla niego specjalnej stawki podatku. W przypadku miejsc postojowych zależy więc ona od tego, czy garaż ujęty jest w księdze wieczystej lokalu, czy też nie.
Spór nie jest nowy. Sytuację podatników przesądziła uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 lutego 2012 r. (sygn. akt II FPS 4/11). Sąd kasacyjny uznał w niej, że garaż, który jest przedmiotem odrębnej własności, podlega podatkowi od nieruchomości według stawki przewidzianej dla budynków lub ich pozostałych części. Z kolei garaż, który jest pomieszczeniem przynależnym do mieszkania, może korzystać z preferencyjnej stawki podatku od nieruchomości, właściwej dla budynków mieszkalnych.
Teraz do sprawy włączył się rzecznik praw obywatelskich. Adam Bodnar zapytał przewodniczących sejmowych komisji, do których zwrócili się podatnicy, jaka jest ich odpowiedź na wniosek obywateli.
Problem z podatkiem od nieruchomości to niejedyny kłopot właścicieli miejsc postojowych. Kolejny to VAT. Zasada jest bowiem taka, że preferencyjnej stawce 8 proc. podlega wyłącznie sprzedaż garażu, który jest ujęty w tej samej księdze wieczystej co mieszkanie. Gdy księgi są dwie, to deweloper do sprzedaży mieszkania stosuje stawkę 8 proc., a do garażu 23 proc. VAT.
Pisma RPO do przewodniczącego komisji ustawodawczej i przewodniczącego komisji finansów publicznych Sejmu RP, nr V.511.386.2019.