9 sierpnia br. Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa.

Zgodnie z dokumentem Stawka VAT na e-booki zostanie obniżona z obecnych 23% do 5%. Natomiast w przypadku e-prasy stawka VAT ulegnie obniżeniu z 23% na 8%. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 listopada 2019 roku. Nowelizacja wprowadza szereg bardzo istotnych zmian w prawie podatkowym. Przewiduje ona również obniżenie stawek VAT dla e-booków oraz e-prasy.

Nowe stawki VAT na e-booki

Stawka VAT na e-booki zostanie obniżona z obecnych 23% do 5%.

Nowe przepisy mówią, że stawką podatku VAT w wysokości 5% zostaną objęte towary i usługi zawarte w załączniku nr 10, w tym dostarczane drogą elektroniczną publikacje zawarte w poz. 19 tego załącznika, tj. towary objęte następującymi CN:

 • ex 4901 - książki, broszury, ulotki i podobne materiały, drukowane, nawet w pojedynczych arkuszach – z wyłączeniem ulotek,
 • ex 4902 - gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały reklamowe – wyłącznie czasopisma regionalne lub lokalne,
 • 4903 00 00 - książki dla dzieci, obrazkowe, do rysowania lub kolorowania,
 •  4904 00 - nuty drukowane lub w rękopisie, nawet ilustrowane lub oprawione,
 • 4905 - mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy wszelkich rodzajów, włączając atlasy, mapy ścienne, plany topograficzne i globusy, drukowane,
 • ex 4911 - pozostałe artykuły drukowane, włącznie z drukowanymi obrazkami i fotografiami – wyłącznie czasopisma regionalne lub lokalne;

WAŻNE z wyłączeniem:

 • publikacji, które w całości lub w przeważającej mierze składają się z treści wideo lub możliwej do odsłuchania muzyki,
 • czasopism regionalnych lub lokalnych - ex 4902,
 • czasopism regionalnych lub lokalnych - ex 4911.

Nowe stawki VAT na e-prasę

W przypadku e-prasy stawka VAT ulegnie obniżeniu z 23% na 8%.

Nowa stawka będzie obejmować dostarczanie drogą elektroniczną publikacji poz. 17 załącznika, tj. książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego, drukowane; manuskrypty, maszynopisy i plany – wyłącznie towary objęte następującymi CN:

 • ex 4902 - gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały reklamowe – z wyłączeniem czasopism regionalnych lub lokalnych,
 • ex 4911 - pozostałe artykuły drukowane, włącznie z drukowanymi obrazkami i fotografiami – wyłącznie roczniki, z wyłączeniem czasopism regionalnych lub lokalnych

WAŻNE oraz objętych poz. 19 pkt 2 i 6 załącznika nr 10, czyli:

 • ex 4902 - gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały reklamowe – wyłącznie czasopisma regionalne lub lokalne,
 • ex 4911 - pozostałe artykuły drukowane, włącznie z drukowanymi obrazkami i fotografiami – wyłącznie czasopisma regionalne lub lokalne, z wyłączeniem publikacji, które w całości lub w przeważającej mierze składają się z treści wideo lub możliwej do odsłuchania muzyki.

Co z czasopismami specjalistycznymi?

W gorszej sytuacji znalazły się jednak czasopisma specjalistyczne. Nowelizacja zakłada bowiem, że stawka VAT na czasopisma specjalistyczne (obecnie zdefiniowane w art. 2 pkt 27f ustawy o VAT) zostanie podwyższona z obecnych 5% do 8%.

Obniżone stawki VAT dla e-booków i e-prasy wejdą w życie 1 listopada 2019 r., podobnie jak przepisy wprowadzające wyższą stawkę VAT na czasopisma specjalistyczne.