Bruksela obejmie pełny nadzór nad handlem online. W tym celu ma powstać w 2024 r. unijny odpowiednik polskiego Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej (STIR).
Rok później w życie wejdą zmiany, dzięki którym więcej małych przedsiębiorców nie będzie musiało płacić VAT. Wzrosną bowiem roczne limity sprzedaży, od których zależy zwolnienie z podatku.
Na wprowadzenie tych i innych zmian zgodziła się w ubiegły piątek rada unijnych ministrów finansów (Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych, z ang. ECOFIN). Zmiany będą zarówno w dyrektywie VAT, jak i unijnym rozporządzeniu 904/2010 w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej.
Formalna decyzja należy jeszcze do Rady UE, ale będzie ona już tylko formalnością. Potem zmiany powinien jeszcze zaaprobować Parlament Europejski.

Unijny STIR

Nowelizacja dyrektywy VAT będzie musiała zostać wdrożona przez poszczególne kraje, w tym Polskę. Wyjątek dotyczy decyzji o utworzeniu centralnego elektronicznego systemu informacji o płatnościach (CESOP) – tu wystarczy zmiana unijnego rozporządzenia.
CESOP to coś w rodzaju polskiego STIR. Będą w nim gromadzone informacje o odbiorcach przelewów transgranicznych. Mają one pomóc Brukseli w kontrolowaniu, czy odbiorca przelewu przekroczył próg sprzedaży 10 tys. euro, po przekroczeniu którego musiałby rozliczać się według specjalnej procedury VAT-OSS.
Procedura ta zacznie obowiązywać już od 2021 r. i obejmie usługi na rzecz konsumenta oraz wysyłkową sprzedaż towarów. Przedsiębiorca będzie nadal rozliczać podatek należny w kraju, w którym prowadzi działalność, ale według stawki obowiązującej w kraju konsumenta (tam też ostatecznie trafiałaby danina po jej przekazaniu przez władze skarbowe).
Do zbierania informacji o odbiorcach przelewów transgranicznych Bruksela chce zobowiązać unijne instytucje finansowe, np.: banki, pośredników w płatnościach, np. operatorów kart kredytowych. Chodzi m.in. o kod indentyfikacyjny banku albo pośrednika płatności, imię i nazwisko lub firmę i adres odbiorcy przelewu, kluczowe informacje o raportowanej transakcji (datę, wartość w walucie przelewu).
Zbierane i przekazywane mają być informacje o odbiorcach, którzy w ciągu kwartału otrzymają odpowiednio dużo płatności (mówiło się o 25).
CESOP pierwotnie miał być uruchomiony już w 2022 r., tuż po uruchomieniu VAT-OSS. Zaprotestowali jednak przedstawiciele sektora finansowego.

Zwolnienie dla małych

Kolejne zmiany powinny wejść w życie od 2025 r. i skorzystają na nich najmniejsze unijne firmy. Obecnie dyrektywa VAT (art. 284 i 285) zwalnia z podatku jedynie podmioty, które nie przekroczą rocznego progu obrotu 5 tys. euro. W praktyce jednak niemal każdy kraj stosuje wyższy limit po uzyskaniu odpowiedniej zgody Rady UE (w Polsce wynosi on 200 tys. zł).
Bruksela doszła do wniosku, że czas skończyć z prowizorką i podwyższyć limit zapisany w dyrektywie. Po zmianach będzie on wynosił 85 tys. euro. Kraje będą mogły stosować niższe progi i różnicować je dla poszczególnych branż.
Ze zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów i usług będą mogły też korzystać najmniejsze zagraniczne firmy niemające siedziby w danym kraju. Nie będą jednak mogły przekroczyć rocznego limitu sprzedaży w całej UE w wysokości 100 tys. euro ani progu sprzedaży ustanowionego przez dany kraj. Będą musiały przy tym powiadomić kraj swojej siedziby, że chcą skorzystać z preferencji w VAT za granicą.