Spółka, która płaci za szkolenie urozmaicone dodatkowymi atrakcjami, może odliczyć VAT od całej usługi realizowanej przez podmiot zewnętrzny. Rozdzielenie atrakcji od szkolenia byłoby sztuczne – uznał WSA w Warszawie.
Sprawa dotyczyła spółki należącej do międzynarodowej grupy kapitałowej, będącej producentem samochodów osobowych i ciężarowych. Na potrzeby akcji marketingowych zamierzała ona zlecać firmom zewnętrznym organizację różnego rodzaju spotkań o charakterze marketingowym lub szkoleniowym, a także konferencji. Mieli być na nie zapraszani przede wszystkim dilerzy samochodowi, firmy posiadające lub zarządzające flotą aut ciężarowych, kierowcy takich samochodów, a także inni obecni lub potencjalni kontrahenci (np. producenci zabudów ciężarówek).
Zaproszenia miały też trafiać do pracowników spółki oraz osób z branży motoryzacyjnej, w tym dziennikarzy.
Podczas szkoleń, konferencji i innych wydarzeń firma zamierzała informować o swoich samochodach, wzmacniać rozpoznawalność marki oraz budować relacje z kontrahentami.
We wniosku o interpretację spółka poinformowała, że organizator danego wydarzenia kompleksowo je przygotuje i przeprowadzi, a dodatkowo będzie miał za zadanie zorganizować atrakcje dla uczestników (np. występy zespołów artystycznych, zajęcia sportowo-integracyjne, bilety wstępu na inne imprezy). Za całość swoich usług wystawi jedną fakturę.
Spółka uważała, że będzie mogła w całości odliczyć VAT od kompleksowej usługi nabywanej od organizatora, w tym od dodatkowych atrakcji zapewnianych uczestnikom.
Twierdziła, że będzie kupować jedno świadczenie złożone, obejmujące nie tylko organizacją konferencji czy szkolenia, ale i usługi pomocnicze oraz dodatkowe.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał jednak, że od usług dodatkowych, a więc atrakcji dla uczestników, firma nie może odliczyć VAT. Nie są to bowiem usługi niezbędne do rzetelnego i właściwego świadczenia usługi głównej – stwierdził w interpretacji z 17 grudnia 2018 r. (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.598.2018.1.ISK).
Wyjaśnił więc, że organizacja spotkań o charakterze marketingowym, szkoleniowym lub konferencyjnym będzie świadczeniem kompleksowym, ale z wyłączeniem atrakcji dla uczestników. Powinny one być wykazane na fakturze jako odrębne świadczenie, według właściwej stawki VAT – stwierdził.
Niezależnie od tego uznał, że atrakcje dla uczestników nie są związane z działalnością spółki, a służą prywatnym celom uczestników. Skoro więc zakup tych usług nie ma związku z wykonanymi przez spółkę czynnościami opodatkowanymi, to nie może ona odliczyć podatku naliczonego.
Innego zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Sędzia Włodzimierz Gurba wyjaśnił, że oddzielenie usługi głównej, czyli organizacji szkolenia bądź konferencji od dodatkowych atrakcji byłoby sztuczne i działało na niekorzyść renomy skarżącej spółki. Sąd zwrócił uwagę na to, że spółka działa w specyficznej branży (motoryzacyjnej), a jej celem jest nawiązanie relacji między handlowcami i klientami. Organizację szkolenia i usługi dodatkowe należy więc traktować jako jedną, nierozerwalną, kompleksową usługę – orzekł WSA. Wyrok jest nieprawomocny. ©℗

orzecznictwo

Wyrok WSA w Warszawie z 21 listopada 2019 r., sygn. akt III SA/Wa 519/19. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia