Od 1 kwietnia 2020 r. podatnicy będą mieli obowiązek korzystać z nowego, przesyłanego elektronicznie co miesiąc, pliku JPK_VAT.

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to dokument elektroniczny zawierający dane o operacjach gospodarczych za dany okres. Jest tworzony poprzez zaciągnięcie z programów księgowych danych i ułożenie ich w określonym, ustandaryzowanym układzie i formacie. Dane te dotyczą m.in. ewidencji zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT), podatkowej księgi przychodów i rozchodów (JPK_PKPIR), ksiąg rachunkowych (JPK_KR) oraz faktur VAT (JPK_FA).

Więcej o zmianach w VAT od 1 listopada przeczytasz w "Split payment od 1 listopada 2019"

Od 2020 roku składane dotąd deklaracje VAT postanowiono zastąpić nowym plikiem JPK_VAT. Stanie się tak poprzez włączenie do niego informacji z obecnych deklaracji VAT-7 (dla vatowców rozliczających się miesięcznie), VAT-7K (dla vatowców rozliczających się raz na kwartał) i VAT-27 (dotyczący transakcji, dla których podatnikiem jest nabywca, czyli przy których podatek ze sprzedaży rozlicza nabywca. Informacje w nowym JPK dotyczą również załączników VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-ZT.

Nowe obowiązki w zakresie przesyłania JPK pliku JPK_VAT wejdą w życie już 1 kwietnia 2020 dla dużych podatników (ponad 250 osób zatrudnienia i obroty przekraczające 50 mln euro lub ponad 250 osób zatrudnienia, gdzie suma aktywów bilansu przekracza 43 mln euro) oraz 1 lipca 2020 r. - dla pozostałych.

Za błędy w przygotowaniu pliku JPK_VAT przewidziana jest sankcja karna w wysokości. To kara administracyjne za przesłanie nowego pliku JPK_VAT, który nie spełnia wymogów co do rzetelności i prawidłowości.