Mija pierwszy miesiąc obowiązywania przepisów, które zabraniają wymiany paragonów niezawierających numeru identyfikującego przedsiębiorcę na fakturę dającą prawo do odliczenia VAT. O ile do nowych realiów szybko dostosowała się branża handlowa, o tyle inne mają wciąż problem.
Z każdym dniem obowiązywania nowych regulacji przedsiębiorcy mają coraz więcej wątpliwości. Podstawowe pytanie brzmi: jakich branż tak naprawdę one dotyczą? Inne: czy możliwa jest korekta paragonu, a jeśli tak, to kiedy można jej dokonać? Przedsiębiorcy też się zastanawiają, co w praktyce oznacza to, że paragony z NIP dokumentujące zakupy o wartości poniżej 450 zł są traktowane jak faktury uproszczone? Pytań jest wiele, niestety nie na wszystkie pytania doczekaliśmy się wiążącej odpowiedzi Ministerstwa Finansów.