Gmina, pobierając opłaty za realizację zadań opieki społecznej, nie działa jako podatnik VAT – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Sprawa dotyczyła gminy, która miała wątpliwości w sprawie podatkowych skutków działalności prowadzonej przez miejski ośrodek pomocy społecznej (MOPS).