Tarcza antykryzysowa nie daje przedsiębiorcom rozwiązań realnie wspierających biznes w tej trudnej sytuacji. 25 marca mija termin rozliczenia VAT za luty. Projekt pakietu osłonowego nie zawiera przepisów przewidujących automatyczne zawieszenie czy umorzenie bieżących zobowiązań podatkowych. Jednak na podstawie art. 67a Ordynacji podatkowej, podatnicy mogą ubiegać się m.in. o odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty. Dotyczy to także VAT.

Jak to zrobić? Wyjaśnia Tomasza Michalik, doradca podatkowy, ekspert VAT, partner w MDDP

Wniosek składa się do właściwego miejscowo urzędu skarbowego i należy w nim wskazać o co (odroczenie czy rozłożenie na raty) podatnik występuje, wartość należności podatkowej, której dotyczy wniosek wraz z kwotą i wnioskowanym terminem odroczenia (lub wysokością i terminem płatności rat) i uzasadnienie. Wniosek ten można złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP.

Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku powinien zostać złożony najpóźniej w dniu upływu tego terminu - a zatem nie później niż 25 marca. Jeżeli wniosek zostanie złożony po tym terminie należy wnioskować o odroczenie terminu płatności / rozłożenie na raty zaległości podatkowej. To jednak będzie zasadniczo odmienna sytuacja.

Decyzja o odroczeniu terminu płatności podatku ma charakter uznaniowy,a organ podatkowy wydaje decyzję kierując się ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

Ministerstwo Finansów zakomunikowało, że przy rozpatrywaniu wniosków urzędy skarbowe będą brać pod uwagę szczególne okoliczności spowodowane epidemią oraz wskazało, że wnioski o przyznanie ulg w spłacie podatków będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.

Tym samym, zwłaszcza ci podatnicy, którzy przewidują znaczny spadek obrotów począwszy od marca a którzy w lutym wykażą kwotę podatku do zapłaty powinni rozważyć wystąpienie z wnioskiem o odroczenie płatności (w naszej ocenie - wraz z wnioskiem o odroczenie terminu złożenia deklaracji VAT-7 za luty i terminu złożenia JPK).

Należy dodać, że zgodnie z projektem ustawy osłonowej w przypadku wydania decyzji w przedmiocie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, nie będzie naliczana opłata prolongacyjna (aktualnie 4 proc. rocznie) jeżeli wniosek został złożony po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii albo 30 dni po ich zakończeniu.

Jeśli więc organ wyda decyzję o odroczeniu i projekt w tym kształcie wejdzie w życie wówczas podatnicy nie poniosą zwykłego kosztu odroczenia terminu płatności.

Dorota Chruściel-Dziekańska z MDDP