Zasady wnoszenia opłat od skarg składanych do sądów administracyjnych opisane są w ustawie z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Generalnie, jak wynika z art. 230 par. 1, od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpisy – stosunkowy lub stały. Trzeba je uiścić w przypadku skargi, skargi kasacyjnej, zażalenia oraz skargi o wznowienie postępowania.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Decyzji o wpisie

Wysokości kwoty jaką trzeba wpłacić

Kwot stałych

Komu należy wpłacić należną opłatę

Opłaty kancelaryjnej

Opłaty skarbowej

Czy podatnik może zostać zwolniony z opłat sądowych

Warunków uzyskania prawa pomocy

Zobacz pełną treść artykułu w elektronicznej wersji eDGP: Ile podatnik musi zapłacić za skargę do sądu administracyjnego.