Urzędy skarbowe, jak i urzędy kontroli skarbowej, co roku mają określane plany kontrolne. Wytyczne te przygotowuje Ministerstwo Finansów. Od kilku lat jednym z głównych obszarów kontroli są dochody nieujawnione lub nieznajdujące pokrycia w dochodach ujawnionych. Zainteresowanie skarbówki tym obszarem wynika z ciągle występujących nieprawidłowości.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Deklaracji o źródłach pochodzenia zarobku

Wydatków pod kontrolą skarbówki

Kwot do opodatkowania

Czy środki uzyskane z przestępstwa są opodatkowane

O jakie dane może poprosić urzędnik skarbowy w trakcie kontroli

Czy przepisy precyzują uprawnienia organów skarbowych, stosowanych podczas kontroli

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Co ma zrobić podatnik, który nie wykazywał dochodów.